Handelsbetingelser

Juridisk enhed:

Dansk Køkkenfornyelse

Højbakkevej 34C

9440 Aabybro

CVR: 44 12 74 23

TLF: +45 30 21 98 98

MAIL: tommy@dkkoekken.dk


Disse betingelser gælder alle aftaler og/eller aftale om ydelse indgået med Dansk Køkkenfornyelse og én af franchisetagerne og/eller én af montørerne under vort virke.

–oo§§oo–

Dine data er sikre hos os!

Vi opsamler altid cookies i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, medmindre du afviser denne funktion. Du kan indstille din egen browser således at denne aldrig giver lov til opsamling af cookies, men dette er os uvedkommende og vi kan grundet de mange forskellige typer browsere, desværre ikke vejlede generelt i denne individuelle indstilling på din enhed!

Vi opsamler kun cookies til intern brug og med det formål, at kunne optimere dit besøg på vores hjemmeside løbende.

De data du måtte oplyse os om, opbevarer vi udelukkende efter aftale med dig. Du skal selv afgive tilladelse hertil, enten ved at sende dine oplysninger direkte til os eller give os adgang til dine data via andre databehandlere. Du kan til enhver tid kræve de oplysninger vi måtte have om dig/din virksomhed eller tilsvarende udleveret blot på forlangende. (se kontaktdata øverst på siden, for denne type henvendelser)

Såfremt du forlanger, at Dansk Køkkenfornyelse giver dig skriftlig indsigt i dine personoplysninger, forbeholder vi os ret til at kræve DKK 10,- + moms for hver påbegyndt side. Betalingen kan imidlertid ikke overstige DKK 200,- + moms. Alle ark leveres i PDF format. 

På vores Facebookside ”Dansk Køkkenfornyelse” forbeholder vi os altid retten til at afvise eller annullere dele af indhold eller forlange indholdet korrigeret, såfremt der i indholdet er emner, sprog eller andet end det nævnte, som strider imod Dansk Køkkenfornyelses etik og regler, samt gældende lovgivning herunder præferencer vedrørende religion, race, politisk overbevisning eller lignende.

Det kræves desuden af vore kunder overholder reglerne i Persondataloven.

Databehandling i øvrigt

De data du måtte videregive til os eller på anden måde betro os opbevares elektronisk i forhold til gældende dansk lovgivning. Du kan altid påberåbe dig retten til at blive glemt.

Oplysninger afgivet til; Dansk Køkkenfornyelse, videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer desuden ingen personfølsomme oplysninger.

Skulle du mod forventning påberåbe dig retten til at blive glemt eller ønsker du yderligere samt andre spørgsmål besvaret i forhold til dine data, opbevaret af os – kan du rette direkte henvendelse til vore dataansvarlige; Tommy Jensen på mailadressen: tommy@dkkoekken.dk

1

Reklamations- og fortrydelsesret

Der ydes ikke returret på størstedelen af den type varer vi sælger, som i købeloven betegnes som en speciesvare, altså en unik vare, der ikke kan erstattes af en tilsvarende. Vi opmåler dele til renoveringer som matcher de eksisterende og kan på ingen måde gensælge en vare der er tilpasset i forvejen eksisterende køkken, bad eller garderobeløsning i dit hjem.

Ved indgåelse af aftale, er det udelukkende de betingelser der fremgår på din faktura der er gældende – ud over naturligvis de herover beskrevne. Sørg altid for at gennemlæse disse betingelser, hvor nyeste version altid være denne – publiceret på hjemmesiden. Den du fik udleveret ved din ordre accept er naturligvis de gældende regler for netop dit køb, medmindre disse betingelser giver dig bedre vilkår end det forældede sæt.

Alle ubetalte fakturas vil blive viderebehandlet ved inkasso, uden mulighed for indsigelser. Mangel på al form for betaling, ved aftale om en sådan vil desuden afløses af brud på aftalen og ophæve din reklamationsret. Ligeledes vil ethvert efterfølgende frivilligt afslag i en forud aftalt pris også begrænse din reklamationsret, medmindre andet er aftalt.

Øvrige misfortolkninger af disse handelsbetingelser korrigeres med forrang af købelovens forbrugerrettigheder i øvrigt.

2

Betaling

Ved køb af alle typer ydelser fra Dansk Køkkenfornyelse, betales der minimum 50% forud, medmindre andet er aftalt. Dette vil altid fremgå af den fremsendte ordrebekræftelse.

På Dansk Køkkenfornyelses webshop, hvor det er muligt at tilkøbe sig en af de ydelser, som Dansk Køkkenfornyelse tilbyder, kan der betales med, Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, JCB, MobilePay og via din bank (straksoverførsel fordres altid).

Dansk Køkkenfornyelse tilbyder også faktura betaling, hvor er tilsendes en faktura, som skal betales netto kontant eller efter aftalen, som vil fremgå af fakturabladet.

Overskrides betalingsfristen pålægges der altid et gebyr samt morarenter efter gældende lovgivning herom. Ubetalte regninger kan resultere i kreditnota på ikke leverede varer og services.

Dansk Køkkenfornyelse bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL-security (Secure Socket Layer) protokol. (certifikat på dette kan vises) Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer, optage din færden på vores hjemmeside eller på anden måde følge din færden via vores udbyder.
Dansk Køkkenfornyelse yder, ud over renoveringer også større opgaver i samlet tilbud, som eksempelvis aftaler med bolig-, lejer- og ejerforeninger.

3

Ved køb af ”produkter”

Alle vore leverandører giver os og dermed dig 5 års garanti på fejl og mangler der er opstået i produktionen og fra deres side. Alle produkter kontrolleres af vore montører ved leveringen og din sikkerhed for fejl og mangler i forbindelse med transporten er herved overholdt og garanteret.

Vi giver ikke garanti på eller hæfter for i forvejen løse klinker på vægge eller i det hele taget de eksisterende dele af dit køkken. Konsulenten vejleder naturligvis om mulighederne for en eventuel forbedring af samme eller konsekvenserne ved genbrug af nedslidte dele.

Forestår du selv monteringen skal du være opmærksom på, at monterede dele med skader efter transporten IKKE er omfattet af vores leverandørers reklamationsret – ligesom du selv overtager ansvaret for korrekt montering, hvorpå der ej heller er hverken erstatnings, returret eller på anden måde mulighed for at reklamere.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at din leverance er specielt fremstillet og efter mål. Købelovens regler om returret er herved gældende for speciesvarer og giver dig aldrig nogen former for returret.

Ved afgivelse af din accept på en ordre (vores indbyrdes aftale), vil der umiddelbart efter forventes en betaling, som ligeledes er aftalt på forhånd. Ved betaling af den aftalte sum eksekveres ordre i vores produktionsled og kan derefter ikke annulleres. Vær derfor altid opmærksom på om din ordrebekræftelse stemmer overnes med det aftalte, så du uden ophold kan kontakte os og korrigere de fejlagtige oplysninger.

Med fejlagtige oplysninger menes der; de data du har mulighed for at kunne kontrollere og ikke kan genkende i den formidlede kontakt med vores konsulent.

4
Ved køb af ”service”

Løsningerne er aldrig ens og derfor gælder aftalen mellem Dansk Køkkenfornyelse og den enkelte, som de overordnede betingelser. Vore montører indgår i det der er aftalt mellem Dansk Køkkenfornyelse og du som kunde, så du sikrer dig en ensartethed i vores montageopgaver. Din garanti for fast pris er den fremsendte ordrebekræftelse. Aftaler direkte med montøren er aldrig tilladt, da alle muligheder for reklamation efterfølgende vil blive kræve annulleret ved enhver tvist om produkternes beskaffenhed.

Der kan ofte laves aftale om yderligere tilkøb, justeringer og lignende, skal der laves et tillæg til din ordrebekræftelse – direkte med din konsulent (ikke at forveksle med din montør) eller Dansk Køkkenfornyelse, som vil formidle tilkøbet på konsulentens reklamations- og garantibestemmelser. Vi oplyser altid omkostningerne på den enkelte ydelse/tilkøbet, FØR der fremsendes en ordrebekræftelse og/eller en faktura på ydelsen/tilkøbet.

I Dansk Køkkenfornyelses priser er der altid inkluderet skruer, beslag, lim, fugemasse og andet, der normalvis bør og skal indgå i din samlede ordre (svarende til den billigste løsning). Det er vigtigt at forstå, at produkterne og montagen ikke er samme ydelse, men en sammenhængende ydelse. Ingen af de to fungerer uden den anden og egen montage vil naturligt ikke nødvendigvis være omfattet af vores garantibestemmelser eller vore reklamationsbestemmelser.

Det er vigtigt at vore montører har fri og uhindret adgang til det rum og de rum dine nye produkter skal fragtes gennem, for at kunne blive monteret. Med fri og uhindret adgang menes der, ikke udtømmende: Der er ingen andre personer, husdyr, løse genstande i rummer, som er til hindring for montørens og hans arbejdsgang. Spørg montøren og/eller konsulenten, hvis du er i tvivl. Alle forhindringer vil blive betragtet som ekstraarbejder og kan i værste fald hindre eller sænke færdiggørelsen af vores del af aftalen.

5
”Professionel pleje og vedligehold af dit køb”

Der vil altid blive udleveret en skriftlig pleje- og vedligeholdsbeskrivelse fra vores konsulent eller fra vores montør, med posten eller via din mailadresse. Følges denne ikke nøje kan det få konsekvenser for din reklamationsret og ikke mindst udseendet af dit nye køb.

Jo bedre vejledninger overholdes – desto længere holder dit nye køb.

Har du mod vores forventning ikke modtaget vejledninger og manualer, kan du ved at rette henvendelse til os, altid få disse tilsendt.

6

Levering

Dansk Køkkenfornyelse leverer efter aftale dit køb og oftest samme dag eller dagen før aftalen med vores montør. ALLE elementer i dit køb bør nøje kontrolleres INDEN fragtoperatøren forlader din adresse, da det ellers kan være en umulig opgave at påvise fejl hos fragtoperatøren, som dækker alle skader forvoldt under hans varetægt. Er du hjemme så sørg ALTID for at gennemgå emballagen for huller, brudt emballage, manglende tape, større synlige skader og lignende.
Leveringstiden aftales med den enkelte, da denne kan variere – alt efter omfanget af forskellige af vore leverandører. Aftale om levering kan opnås EFTER Dansk Køkkenfornyelse har modtaget samtlige relevante oplysninger om krav, behov, ønsker og øvrige betingelser for oprettelsen af en ordre. Dog vil vi altid søge at fremskynde produktionen af dit køb, til så kort en leveringstid, som det er os muligt og vi vil altid stræbe efter en hurtig, professionel montering så hurtigt efter levering af dit køb, som det er os muligt. Dette for at begrænse omfanget af skader under en eventuel unødig håndtering af dine produkter.

7

Korrekturlæsning

Du er som kunde altid selv ansvarlig for alt indhold i beskrivelse af de produkter og ydelser, der er indgået aftale om. Dansk Køkkenfornyelse retter naturligvis fejlagtig tekst, når kunden gør os opmærksom herpå. En fejllevering er ofte kommunikation før bestilling der bør koordineres i et samarbejde mellem køber og Dansk Køkkenfornyelse.

Der ydes ingen ombytnings- og/eller returret dele af leverancer der er i brudt emballage ved montørens ankomst.

8

Oplysninger om klagemyndighed:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse tommy@dkkoekken.dk, som det kontaktled der anvendes ved reklamations- og klagehenvendelser.

9

Tvister

Skulle det mod forventning ikke være muligt at indgå en mindelig aftale om dit forløb hos os, afgøres alle tvister ved Byretten i Aalborg.

–oo§§oo–

Har du øvrige spørgsmål vedrørende ovenstående betingelser, kan du altid frit rette henvendelse til Dansk Køkkenfornyelsevia vores mail: tommy@dkkoekken.dk

Stadig i tvivl?

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Dansk Køkkenfornyelse altid, at du retter henvendelse direkte til din konsulent, som har det overordnede ansvar og størst mulighed for at besvare dine tvivlsspørgsmål i enhver situation. Du finder konsulentens navn og telefonnummer i den ordrebekræftelse der blev tilsendt dig ved indgåelsen af aftalen.

Scroll to Top
Dansk Køkkenfornyelse

Bliv ringet op

Hvis du ønsker at vi skal ringe dig op, kan du udfylde herunder, så giver vi dig et kald